For deg som vil bo i Finnmark og Nord-Troms

Klikk for stort bilde

Nedskriving av studielån

Alle som bor og arbeider i Finnmark og Nord-Troms kan få en årlig skattefri nedskriving av studielånet på inntil 10% av det opprinnelige lånebeløpet - maksimalt kr 25.000 pr. år. Kravene til Lånekassen må være innfridd.

Det er også egne økonomiske ordninger for lærere. Dette kommer i tillegg til de 25.000 som alle kan benytte seg av.

Lavere skatt


Alle som er bosatt i Finnmark og Nord-Troms som betaler skatt får automatisk et inntektsfradrag i alminnelig inntekt. I 2019 er Finnmarksfradraget på 15.500 kroner. 

Trinnskatten er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt. Trinnskatt til staten ble innført fra og med inntektsåret 2016 og erstatter tidligere "toppskatt" på høye inntekter. Trinnskatten er lavere i Finnmark og Nord-Troms.

Den særskilte skattefordelen i toppskatten (redusert sats) som bosatte i Finnmark og Nord-Troms har fått tidligere, er videreført ved at skattesatsen i trinn 3 er satt til 11,2 % for denne regionens bosatte.

Mer om skatt finner du her.

Ingen el-avgift på forbruk 


Fritaket kommer i tillegg til at hele Nord-Norge er fritatt for merverdiavgift på elektrisk kraft.