Økonomiske fortrinn

Klikk for stort bilde

Det er en rekke økonomiske fortrinn ved å bo og arbeide langt nord i landet.

Fordeler både for private og bedrifter

Noen av disse gjelder for privatpersoner og noen er rettet mot bedrifter som er lokalisert i Finnmark eller i Nord-Troms. Dette skyldes at Stortinget i 1990 vedtok å opprette en egen tiltakssone for Finnmark og Nord-Troms.

De bedriftsretta tiltakene gir gode rammebetingelser for både etablerte bedrifter og nyetableringer. De fleste bransjer slipper arbeidsgiveravgift, og det er ingen el-avgift på forbruk.

De personretta tiltakene gir særfordeler til innbyggere i Finnmark og Nord-Troms i form av lavere skatt og årlig nedskriving av studielån. Dette siste tiltaket oppfattes gjerne som Norges beste privatøkonomiske ordning.

Familie på 4 kan spare 100.000 kroner i året

Inntil 25 000 kroner av ditt studielån kan nedskrives hvert år. Beregninger har vist at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 100.000 på årsbasis for en familie på fire.

Er du lærer eller på vei til å bli det, har Lånekassen noen ekstra avskrivningsmuligheter for deg.