Fakta om Finnmark og Nord-Troms

Finnmark og Nord-Troms ligger lengst nord og lengst øst i landet. 

Finnmarkseiendommen

Mesteparten av grunnen i Finnmark (95%) var tidligere eid av staten, men ble i juli 2006 overført til Finnmarkseiendommen (FeFo). Dette videreføres også etter fylkessammenslåinga. 

Nordligste og østligste

Selv om Nordkapp tradisjonelt regnes som det nordligste punktet i Europa, er det Kinnarodden på Nordkynhalvøya som er det nordligste punktet på fastlandet. Det østligste punktet er Hornøya i Vardø kommune. Finnmark og Nord-Troms grenser mot Nordishavet, Barentshavet, Finland, Sverige og Russland.

Kommuneoversikt

Per 1.1.2019 er det 26 kommuner i Finnmark og Nord-Troms. Fra 1.1.2020 blir det 25, da Hammerfest og Kvalsund slår seg sammen. 

Kommuner i Finnmark

AltaBerlevåg BåtsfjordGamvikHammerfestHasvikKarasjok/Kárasjoga

Kautokeino/GouvdageaidnuKvalsundLebesbyLoppaMåsøyNesseby/UnjarggaNordkapp,

 Porsanger/Porsángu/PorsankiSør-VarangerTana/DeanuVadsøVardø

Kommuner i Nord-Troms

KarlsøyKvænangenKåfjordLyngenNordreisaSkjervøyStorfjord

Folketall

Folketallet per 1.1.2019 i Finnmark og Nord-Troms var på 93 928 innbyggere. De mest befolka stedene er Alta, Hammerfest, Kirkenes og Vadsø.

Sammenslåinger

  • Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms og slo seg sammen 1.1.2019. 
  • Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune slår seg sammen fra  1.1.2020.
  • Hammerfest kommune og Kvalsund kommune slår seg seg sammen fra 1.1.2020 og blir til Hammerfest kommune.
  • Fra 1.1.2020 blir det da totalt 25 kommuner i Finnmark og Nord-Troms.