Ny her?

Finnmark og Nord-Troms har en helt unik geografisk beliggenhet, rett ved Barentshavet. Russland og EU-landene Finland og Sverige er våre naboer. Vi er dermed plassert i et militært og sikkerhetspolitisk viktig strategisk område med store naturressurser. Finnmark og Nord-Troms utgjør sammen med de nevnte grenseområdene også det geografiske hovedområdet for den samiske befolkninga.

Samarbeid på Nordkalotten

Etableringa av Barentsregionen, EØS-avtalen samt Finland og Sveriges inntreden i EU har endret viktige rammebetingelser. Tradisjonelt har fylkeskommunene hatt et internasjonalt engasjement på Nordkalotten, og et bilateralt samarbeid med administrasjonene i Murmansk og Arkhangelsk. Det regionalpolitiske arbeidet har en sterk internasjonal dimensjon, noe som blant annet ble synlig da Norge og Russland ble enige om den såkalte delelinja i Barentshavet våren 2010. 

Viktig vekstområde

Vår region regnes av flere som et av Norges viktigste vekstområder de kommende tiårene. Det henger sammen med geografisk nærhet til rike naturressurser. Flere ser derfor til oss og nordområdene i forbindelse med satsing på nye næringer.