Starte egen bedrift?

Klikk for stort bilde

Å etablere seg med egen virksomhet i Finnmark, kan være et godt alternativ for deg som ønsker å flytte nordover og realisere drømmen om å starte for deg selv. 

Jobb tett på eller langt fra

I dagens moderne kommunikasjonssamfunn er det fullt mulig å løse arbeidsoppgaver uten nødvendigvis å være fysisk tilstede der kundene er. Det kan også være enklere å etablere seg i mindre lokalsamfunn der konkurransen ikke er like hard som i tettere befolka områder. Mange opplever at de får mer drahjelp, og at en nyetablering ønskes velkommen.

Mange står klare til å hjelpe

Du kan få råd og hjelp ved å kontakte Innovasjon Norge, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune eller den enkelte kommune.

Drahjelp kan du også få fra Sametinget, som arbeider for et sterkt og allsidig næringsliv som bygger på og tar hensyn til samisk kultur, natur og miljø.

Økonomiske fordeler

Etablering i Finnmark gir deg enkelte økonomiske fordeler:

  • Det er fritak for arbeidsgiveravgift for de fleste virksomheter som er lokalisert til en kommune i Finnmark og Nord-Troms.
  • Industribedrifter i Finnmark og Nord-Troms er fritatt fra å betale forbruksavgift. I tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms ilegges all næringsvirksomhet som ikke har fullt fritak, avgift på elektrisk kraft med redusert sats, mens offentlig forvaltning og husholdninger i tiltakssonen er fritatt for avgiften.
  • Innovasjon Norge gir mer tilskudd til bedriftsutvikling og fysiske investeringer i Finnmark og Nord-Troms enn i resten av landet.