Skoler i Finnmark og Nord-Troms

Klikk for stort bilde

Finnmark og Nord-Troms har et godt utbygd skoletilbud.

Det er den enkelte kommune som har ansvaret for grunnskoletrinnet.

Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune har ansvaret for den videregående opplæringa.

Nederfor er en oversikt over videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner i Finnmark og Nord-Troms. UiT - Norges arktiske universitet har studiesteder i vår region i Alta, Hammerfest og Kirkenes.

VIDEREGÅENDE SKOLER

Alta videregående skole

Hammerfest videregående skole

Kirkenes videregående skole

Lakselv videregående skole

Nordkapp maritime fagskole og videregående skole

Nord-Troms videregående skole 

Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino

Samisk videregående skole i Karasjok 

Tana videregående skole

Vadsø videregående skole

Vardø videregående skole

FOLKEHØGSKOLER

Alta folkehøgskole 

Pasvik folkehøgskole (Sør-Varanger)

HØGSKOLER 

Sámi allaskuvla/Samisk høgskole 

UNIVERSITET

UiT Norges arktiske universitet 

ANNET

Kunstskolen i Karasjok/Kárášjoga Dáiddaskuvla