Næringsliv i Finnmark og Nord-Troms

Klikk for stort bilde

Næringslivet opplever omtrent samme vekst som i landet for øvrig. Med veksten følger også økende mangel på arbeidskraft, særlig i anleggsbransjen som er spesielt stor i i vest. 

Stor eksportør

Vi er en stor eksportør av sjømat, mineraler og LNG-gass.

Finnmark og Nord-Troms har geografisk nærhet til rike energiressurser. Letevirksomheten etter olje og gass i Barentshavet vokser, også med lokale aktører og et hav av underleverandører er involvert.

Vindkraft i vekst

Det satses også på utbygging og produksjon av vind- og vannkraft, og et eget selskap er stiftet med formål å  bygge ut og drifte vind- og vannkraftverk sammen med de lokale kraftselskapene og grunneieren Finnmarkseiendommen.

Reindrifta viktig

Reindrifta har avgjørende betydning for samisk kultur og identitet. I Finnmark og Nord-Troms er i overkant av 2000 personer tilknyttet reindrifta. Dette tallet har holdt seg stabilt, selv om antallet driftsenheter og reintallet er redusert.

Turistsatsing hele året

Vi er kanskje et av Europas mest spennende reisemål. Etter årevis med stor trafikk i sommerhalvåret, har nå vinterturismen tatt seg opp etter sterk satsning fra næringa.

Også kunnskapnæringa med mange ulike undernæringer, vokser. Kunnskapsbedriftene skiller seg fra store deler av øvrig næringsliv ved at hovedinnsatsfaktoren ikke er knytta til råvarer, energi eller maskiner og utstyr. I kunnskapsbedriftene er kunnskap og kompetanse den viktigste innsatsfaktoren.