Jobb og utdanning

Klikk for stort bilde

Finnmark og Nord-Troms har et godt utbygd skoletilbud, både innen grunnskole i hver kommune, videregående skole, folkehøgskole, høgskole og universitet

Mulighet til mastergrad

I Finnmark og Nord-Troms er det muligheter for å utdanne seg helt fra barnehagealder til en går ut fra UiT - Norges arktiske universitet med for eksempel en mastergrad i enten reiseliv eller spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Mange velger også å gjennomføre fjernstudier ved andre institusjoner for høyere utdanning i Norge, selv om de er bosatt i nord.

UiT - Norges arktiske universitet har studietilbud på ti steder. I vårt område er de fleste i Alta, men det er også en rekke utdanninger utenbys som sykepleierutdanning i Hammerfest, samt andre studier i Kirkenes og i utlandet. 

Legeutdanning med kulturforståelse

Høsten 2018 startet universitetet opp med et regionalisert studietilbud i Finnmark og Nord-Troms for de to avsluttende årene av legestudiet. Finnmarksmodellen har samme læringsmål som Tromsø og Bodø, men har i tillegg vektlagt temaene akuttmedisin, kulturforståelse og pasientforløp & samhandling. Fra og med høsten 2018 var de klare til å ta imot 12 studenter på hvert av de to siste årene.

6. studieår får studentene sin undervisning i Alta, Hammerfest og Karasjok, med Hammerfest som hovedbase. 5.årsstudentene får sin praksis på de samme lærestedene.

Samisk høgskole i Kautokeino

I Kautokeino ligger Sámi Allaskuvla / Samisk høgskole som sammen med UiT - Norges arktiske universitet tilbyr desentralisert utdanning på flere fagfelt.

Fra 2021 er det planlagt samisk sykepleierutdanning her. Det er snakk om en deltidsutdanning over fire år med 25 plasser i et samarbeidsprosjekt mellom UiT - Norges arktiske universitet og Samisk høgskole i Kautokeino

LOSA for videregående elever 

Læring gjennom lokalt samarbeid med arbeidslivet (LOSA) er et videregående skoletilbud i Finnmark og Nord-Troms. De har en desentralisert struktur hvor mye av undervisninga foregår via lyd/bildestudio.

Spennende utfordringer for ferske og erfarne

Både som nyutdanna og mer erfaren i arbeidslivet kan du få svært spennende utfordringer. Fordi det er få innbyggere, så du må betjene et bredere spekter innen ditt fag enn det som er vanlig i mer folkerike regioner. Arbeidsplassene er mange og varierte, og vi trenger arbeidskraft innen en rekke næringer.