Musikk og kultur

Klikk for stort bilde

Finnmark og Nord-Troms har et rikt kulturliv. Innslaget av samisk og finsk/kvensk kunst og kultur gjør oss unike i landssammenheng. Profesjonelle kunstnere, amatører, lag og foreninger står for tilbud innenfor et stort og variert område.

Musikktilbud både for proffe og amatører

Kulturlivet blomstrer både på fritid og i skolesammenheng. Ungdommens kulturmønstring er et populært tiltak både i Finnmark og Troms. 

Fylket har et aktivt sang- og musikkliv. Scene Finnmark består av landsdelsmusikere gjennom Landsdelsmusikerordninga i Nord-Norge, den kulturelle skolesekken, Ung artist og den samiske musikkavdelinga Sápmi Music. I tillegg til å utvikle egne produksjoner, er de et senter for utvikling og samhandling mellom kulturaktører i nord, og skal blant annet sikre og videreutvikle kompetanse på produksjon, turné og lokale arrangører, samt være en støttespiller og samarbeidspartner for det øvrige kulturlivet. De utgjør en viktig faktor i samarbeid med lokale krefter. Den samme rollen for Nord-Troms har Kultur i Troms.

Revy og teater fra sør til Sápmi

Revy- og amatørteater står sterkt. I Kautokeino er Beaivváš Sami teahter etablert. I tillegg er det frie teater- og dansegrupper i regionen, samt at Hålogaland teater i Tromsø og Riksteateret turnerer årlig. 

50 festivaler i alle årstider

Festivaltilbudet er spennende og variert, med omtrent 50 festivaler gjennom året. Blant de mest kjente finner vi Riddu Riđđu i Manndalen i Kåfjord, Karlsøyafestivalen på Karlsøy, påskefestivalene i Kautokeino og Karasjok, Borealis vinterfestival og Alta Live (tidligere Aronnesrocken) i Alta, Midnattsrocken i Lakselv, Varangerfestivalen i Vadsø, Nordkapp filmfestival og Barents Spektakel i Kirkenes.

En oversikt over de mange festivalene fra sport til musikk i Finnmark og Nord-Troms, og i resten av Nord-Norge, finner du her.