Idrett

Klikk for stort bilde

Idrettslivet i Finnmark og Nord-Troms har lange og gode tradisjoner. Vi har avla mange idrettstalenter innenfor blant annet ski, fotball, håndball, svømming og bryting.

Nord-Norges største fotballturnering i Alta

Rundt i hele regionen er det en rekke lag og foreninger, og særlig fotball og håndball aktiviserer mange unge. Årlig arrangeres Nord-Norges største fotballturnering for aldersbestemte lag i Alta, nemlig den populære Altaturneringa. 

Lett å være aktiv

Idrettsanlegg som svømme- og fotballhaller og ski- og lysløyper er lett tilgjengelige og utgjør en viktig trivselsfaktor med aktivitet gjennom vinteren. I Finnmark og Nord-Troms finnes også idrettsformer som ikke er så vanlig ellers i landet, som snøskutercross, reinkappkjøring og hundekjøring. 

Delta eller se på snøkiting og hundeløp

Hvert år arrangeres Europas lengste og verdens nordligste trekkhundløp, Finnmarksløpet. Start og målgang er i Alta, etter mange stopp og snupunkt i Kirkenes. 

På vinterstid har spesielt Varanger helt ideelle forhold for kiting på ski og snowboard. Lang vintersesong og enorme snødekte viddeområder kombinert med mye vind, er elementer som gir perfekte forhold for snøkiting. Hvert år arrangeres Varanger Arctic Kite Enduro (Vake), som er et langdistanse kiteløp som bruker hele Varangerhalvøya som arena.

Mer info hos idrettskretsene

Du kan også finne informasjon hos