Får fart på næringslivet

Petroleumsingeniør Astrid M. Tugwell har fått god bruk for kompetansen etter at hun flyttet hjem.

Petroleumsingeniør Astrid M. Tugwell flyttet hjem til Nord-Norge da oljeselskapet North Energy i sin tid så dagens lys. Med på lasset ble hennes britiske ektemann og deres tre barn. Senere har hun funnet ny jobb.

Fra utlandet via Stavanger til Alta

Tugwell utdannet seg til petroleumsingeniør i Skottland og var så vidt innom Oljedirektoratet i Stavanger før hun dro utenlands med Shell. Hun ble nesten 20 år i selskapet, halvparten i utlandet og halvparten i Stavanger. 

- Jeg begynte med et par års fartstid på riggene for å lære mer om faget fra bunnen av, og muligheten til å starte slik var også grunnen til at jeg startet akkurat der, sier Tugwell.

Siden har hun vært reservoaringeniør og undergrunnsleder på et bredt spekter av olje- og gassfelt rundt i Europa. Tugwell har også jobbet med planlegging og økonomi, før hun ble Development Leader for Draugen-feltet. Da Nord-Norges eget oljeselskap etablerte seg i Alta fikk hun endelig muligheten til å komme hjem og bruke sin kompetanse.

Flere muligheter i nord

- Det var en lærerik tid. Å jobbe i et lite, nystartet selskap kontra en større aktør er både utfordrende og utviklende. I et lite selskap må en bruke mer av seg selv, også utenfor sitt akademiske fagfelt. Jeg fikk anledning til å utvikle videre det jeg har bygd opp av erfaring. Selskapets eksterne deltagelse og engasjement gjorde at vi stadig ble invitert til å være med på utviklingsprosesser som angikk både olje- og gassnæringen og regionen vi bor i. Dette ga en dimensjon til bruken av min erfaring som jeg vanskelig kunne fått i et større selskap i Stavanger-regionen, sier Tugwell.

Skiftet beite til kunnskapspark

North Energy la ned oljevirksomheten i 2017, og er i dag et investeringsselskap. Astrid M. Tugwell skiftet beite året før, og ble ansatt som ny direktør i Kunnskapsparken Origo AS i Alta. Her jobber hun og flere ansatte for kunnskapsbasert innovasjon i eksisterende og nytt næringsliv i nord, og fasilliterer eller bistår i innovasjons-prosjekter fra tidlig FoU-fase til kommersialisering.

Arrangerer konferansen LINK

Origo er også medeier og arrangør av LINK, som et årlig høydepunkt i Alta for næringslivsaktører, gründere og entreprenører. Konferansen tar pulsen på næringslivet og ser på trender og utvikling i markedet, med fokus på innovasjon og fremtidig teknologi. LINK er en relevant og ettertraktet arena for nettverksbygging, energipåfyll og idéskaping.